Rentrans Polska

Firma Rentrans w Polsce zajmuję się następującymi usługami:

Spedycja morska

fracht morski dla przewozów kontenerowych oraz transportu ładunków masowych we wszystkich kierunkach świata przez porty polskie (Gdańsk, Gdynia, Szczecin) w imporcie, eksporcie, tranzycie i obrocie wewnątrzwspólnotowym.

 • ubezpieczenie cargo ładunku,
 • wystawianie konosamentów (Bill of Lading) oraz kwitów sternika (Mate’s Receipt),
 • przygotowanie ładunku do transportu morskiego, pakowanie, sztauowanie i mocowanie w kontenerach oraz w ładowni statku itd.

Spedycja lądowa

 • drogowa (krajowa i międzynarodowa) – zamawianie samochodów, załadunek/wyładunek samochodów, sporządzenie listów CMR,
 • kolejowa przez porty morskie: Gdynia, Gdańsk, Szczecin (krajowa i międzynarodowa) – zamawianie wagonów, załadunek/wyładunek wagonów, nadawanie wagonów, sporządzanie listów CIM, CETAR, itd.

Agencja celna

 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) dokonujących obrotu towarowego z zagranicą przed Urzędem Celnym w Polsce,
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu, wywozu,
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurach gospodarczych,
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a Ustawy wraz z zabezpieczeniem należności celnych,
 • zabezpieczanie należności celno-podatkowych,
 • wystawianie świadectw pochodzenia oraz świadectw przewozowych EUR.1, karnetów TIR,
 • reprezentowanie podmiotów przed WIJHARS, WIORIN, GPKW, Sanepid itd.,
 • pobieranie próbek towaru,
 • zgłaszanie towaru do kontroli niezależnym firmom rzeczoznawczym (Shipcontrol, SGS, Polcargo, Hamilton itd.),
 • sporządzenie w imieniu importera/eksportera wszelkich pism, wniosków, odwołań do Urzędu Celnego itd.

Usługi logistyczne i magazynowanie

 • składowanie towarów w magazynach i na placach portu Gdynia, Gdańsk, Szczecin,
 • raportowanie importerowi/eksporterowi stanu towaru w magazynie lub na placu,
 • wydawanie towaru zgodnie z dyspozycją klienta,
 • nadzór nad wyładunkiem/załadunkiem towaru z/do kontenera ex. magazyn,
 • nadzór nad załadunkiem towaru ex. magazyn/plac na samochód/wagon itd.

Agencja statkowa

 • generowanie przywozowych deklaracji skróconych do systemu ICS w portach Gdańsk i Gdynia
 • zgłaszanie przybycia i wyjścia statków do Urzędu Celnego, Kapitanatu Portu
 • reprezentowanie armatora statku przed importerem/eksporterem towaru, wszelkimi służbami państwowymi oraz portami załadunku/wyładunku towaru itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *